Czynności

 • Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), notariusz dokonuje następujących czynności:
  1) sporządza akty notarialne,
   
  1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
   
  2) sporządza poświadczenia,
   
  3) doręcza oświadczenia,
   
  4) spisuje protokoły,
   
  5) sporządza protesty weksli i czeków,
   
  6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
   
  7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
   
  8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
   
  9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz
Jacek Tereszczuk

ul. Rynek 10
22-200 Włodawa
tel/fax: 82 572 53 10
tel. kom. 602-696-735
e-mail: tereszczuk@notar.pl

Godziny urzędowania kancelarii:
poniedziałek- piatek: 8-15

Rachunek bankowy:
NORDEA Bank Polska S.A.
12-1440-1273-0000-0000-0433-1548     

© Copyright 2012 by Jacek Tereszczuk